Hajótöröttek és bennszülöttek

2016-03-16

2016. 02. 24. - 7

A globális szimuláció egy nagyon érdekes játék. Francia nyelvterületeken különösen elterjedt az oktatásban. Leginkább a nyelvtanításban használják, de bármilyen tantárgy bármely témáját fel lehet dolgozni vele.

A módszer lényege, hogy a játszók létrehoznak egy képzeletbeli „helyet”, ami lehet település, sziget, intézmény stb. Először megalkotják a földrajzi, fizikai környezetet, majd szerepekbe bújva benépesítik azt. Végül az így létrejött közösségben helyzetek alakulnak ki, kommunikáció folyik.

Az izgalmas szituáció motiválja a tanulókat. Ez az oka annak, hogy több osztály bevonásával egy sziget-szimulációt hoztunk létre angol nyelven. A négy órából álló foglalkozás sorozat célja a tanult szókincs rendezése volt. A 6-7-8. osztályban órákon vett témaköröket érintettük.

Az első órán ráhangolásként irodalmi kapcsolaton keresztül ismerkedtek a gyerekek a témával. Megnéztünk egy rövid filmet Golding A legyek ura c. művének tartalmából. Ez megalapozta mind az érzelmi kapcsolódást a témához, mind a használni kívánt szókincset.

A történet szerint hajótörötteket vet partra a víz egy szigeten, ahol a bennszülöttekkel kell együttműködniük. Házakat kell építeni, meg kell ismerni a sziget élővilágát, térképet kell rajzolni és meg kell velük ismerkedni.

A változatos munkaformák alkalmazására is lehetőséget nyújt egy ilyen projekt munka. A történetek, helyszínek kitalálása csoportokban folyt, míg a saját személyiségét mindenki egyénileg alkotta meg. A beszélgetések többnyire pármunkát igényeltek.

A kommunikációs helyzetek kialakításához társasjátékot használtunk. A szigeten körbefutó ösvény szolgált pályaként, ahol bizonyos helyeken feladatokat kaptak a tanulók. Ha ketten találkoztak egy kockán, kisorsolt témáról kellett párbeszédet folytatni. Ez, mint a játék fináléja biztosította az aktív részvételt és motivációt.

 

 

Vissza a hírekhez