Óvoda

Intézményünk kiemelt nevelési feladata a zsidó vallás, kultúra, hagyományok, szokások átadása héber nyelven a gyermekek számára.

Mirjám óvoda

Óvodánk, a Maszoret Avot Családi Bölcsőde, Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola tagintézményeként, megalakulása óta nyitva áll a zsidó családok előtt. Intézményünk kiemelt nevelési feladata a zsidó vallás, kultúra, hagyományok, szokások átadása héber nyelven a gyermekek számára. Erzsébetvárosban, kiváló lokációval rendelkező óvodánk, történelmi múltú épület földszintjén helyezkedik el. Intézményünk kóser étkezését a Hanna étterem biztosítja. A gyermekeink négyszeri kóser étkezésben részesülnek a nap folyamán.

Napirend

  • 7.00 – 9.00 Gyülekező, szabad játék
  • 9.00 – 9.30 reggeli
  • 9.30-9.45 Ima, héber foglalkozás
  • 9.45-10.40 Szabad játék, magyar nyelvű kezdeményezés, mindennapos testnevelés
  • 10.40 – 11:00 Gyümölcsevés
  • 12.00 – 12.45 Ebéd
  • 12.45-13.00 Fogápolás, készülődés a lefekvéshez
  • 15.00 – 15.35 Uzsonna
  • 15.35 . 17.00 Szabad játék

Csoportjaink

Vegyes életkorú csoportokban (15 fő) már 2,5 éves kortól fogadjuk a gyerekeket, ahol 2 anyanyelvű óvodapedagógus, 1 dadus és 1 izraeli vallás tanár segíti a napi munkát. Kiemelt feladatunknak tartjuk a gyermekek zenei nevelését is zenepedagógus kollégánk irányításával .Szükség esetén, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Kis létszámunk lehetővé teszi az egyéni bánásmódra épülő fejlesztést. Gyermekeink óvodáskor végére jól megismerik a magyar kultúrát, ahol élnek, egyben természetessé válik identitásuk, a zsidóság. Családias légkörű csoportunkban lehetőséget biztosítunk a szülőknek arra, hogy kapcsolódjanak az óvodai tevékenységekbe vagy részt vegyenek közös ünneplésben. Hisszük, hogy csak közösen a családi nevelésre építve, a szülőkkel való szoros együttműködéssel tudunk eredményes munkát végezni.

* Az óvodai felvétel egész évben folyamatos.
Jelentkezés

Munkatársaink

A Mirjam óvoda összes dolgozója olyan tapasztalt, szeretetteljes attitűddel rendelkező pedagógusból, segítő dadusból áll, akik szeretik a hivatásukat és igényes munkájukkal, nyitott gondolkodással elsődlegesen a gyermekek biztonságát és fejlődését segítik.

Csizmadia Zsuzsa

Óvodavezető

Poczkodi Györgyi

Óvodapedagógus

Adler Shirly

Vallástanár

Vass Erika

Dajka

Értékeink amire büszkék vagyunk

Szeretet

Intézményünk fő alapértéke, a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, a szeretetteljes, nyitott, családias légkör megteremtése.

Tanulás

Óvodánkban az életkori sajátosságokat és az egyéni képességeket figyelembe véve tudjuk játékba integrálva a tudástartalmakat átadni.

Rugalmasság

Folyamatos napirend segítségével, játékosan adjuk át a tudástartamakat és zsidó hagyományokat, amik alapjait képezik a zsidó életmódnak.

Kreativitás

Az alapellátáson túl kiemelt zenei képességfejlesztést, játékos angol foglalkozást, Bee robotikát és iskolaelőkészítő egyéni fejlesztést biztosítunk.

Hagyományőrzés

Kiemelt feladatunk, intézményünk vallási jellegéből adódóan, a zsidó vallási szokások héber nyelven való nevelési- oktatási munka megszervezése, amely átszövi a gyermekek mindennapjait.

Nemzetközi környezet

Az intézmény vallásos és többnyelvűségű alapértékeiből adódóan nyitottak vagyunk és befogadóak.