Bölcsőde

Családi bölcsődénk Budapesten a Wesselényi utca 44. szám alatt található. Tágas, világos csoportszobánk a kisgyermekek maximális igényeinek megfelelően van berendezve.

Családi bölcsődénk nevelési programjában

Családi bölcsődénk nevelési programjában játékba integrált tanulással biztosítjuk a gyermekek folyamatos fejlődését. Kiemelt pedagógiai célunk, hogy a gyerekek leginkább fejlődőképes élete során fejlesszük önbizalmukat, tágítsuk érdeklődési körüket és minél több sikerélményben részesítsük őket. Nagy hangsúlyt fektetünk azoknak a szociális és értelmi területeknek a tudatos és tervszerű fejlesztésére, melyek biztosítják a gyermekek sikeres óvodai, majd iskolai felvételét és beilleszkedésüket. Gyermekeinket az „értő figyelem- kitüntető figyelem” elv mentén kísérjük hétköznapjaikban. Héber és angol nyelvű foglalkozásainkon a nyelvet játékos úton mutatjuk be a kicsiknek, sok dallal és mondókával.

Napirend

  • 8 órától fogadjuk a kisgyermekeket, reggeliig szabad játék a társakkal
  • 9.00 reggeli
  • 9.30 Mondókákkal kisért reggeli torna.
  • 9.45 Reggeli ima majd tematikus fejlesztő tevékenység, festés, színezés, ragasztás, gyurmázás.
  • 10.30 Tízórai
  • 12.00 Ebéd
  • 12.30-15.00 pihenő idő
  • 15.00 Uzsonna
  • 16.00 órakor zár a családi bölcsődénk, de óraátállítás után (téli) péntekenként 14.00 órakor zárunk.

Testi, lelki és szellemi fejlődés

A családi bölcsődei nevelői munkában egyenlő hangsúlyt fektetünk a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődésére. Nevelési elveink alapja, hogy minden kisgyermek egyedi és különálló személyiség, amiből adódóan egyéni bánásmódot és saját fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlesztést igényel. Fontos, hogy a nálunk megélt társas kapcsolatok során elősegítsük a szociális érzékenység pozitív kialakulását. Az együttélés szabályainak elfogadása közben kialakul a másik iránti nyitottság, empátia és a tolerancia. Sosem feledjük, hogy a bölcsőde kiegészítése a családi nevelésnek, a kisgyermeknevelök munkája a családok megerősítésével válik teljessé a boldog gyerekekért.

* A bölcsődei felvétel egész évben folyamatos.
Jelentkezés

Munkatársaink

A Bölcsőde minden dolgozója meggyőződéssel vallja, hogy a megfelelő szakmai tudással és szeretettel végzett munka hozza meg azt az eredményt, ami a gyerekeknek a boldog életre való felkészüléshez kell. Mindehhez hozzájárul a családi bölcsőde derűs, szeretetteljesen nyugodt, és inspiráló atmoszférája.

Dunainé Andalik Erika

Családi bölcsődé vezető

Staub Judit

Vallástanár

Mazug Szandra

Kisgyermeknevelő

Beszoktatás menete

A szülővel történő fokozatos beszoktatás módszere, hogy a gyermek bölcsődei tartózkodásának idejét fokozatosan növeljük. Célszerű, ha a beszoktatás 2 hétig tart, de esetenként ez növelhető, illetve csökkenthető. A beszoktatás az első héten a szülővel történik, a második héten már a szülő állandó jelenléte nélkül, de rövidebb és fokozatosan emelt idővel.